Носители на информация и устройства за достъп до тях - упражнение

Носители на информация и устройства за достъп до тях - упражнение

1 зад. Пресметнете и попълнете:
8 MB = … KB
32 B = … b
3 TB = … MB
4000 GB = … MB
7168 KiB = … MiB

2 зад.
Иван трябва да прехвърли информацията от пълен DVD диск върху компакт дискове. Колко компакт диска трябва да закупи за целта?

3 зад.
Посочете с какви носители на информация и устройства за тях разполагате у дома

4 зад.

5 зад.

6 зад.