Компютърни системи - обобщение

Компютърни системи - обобщение

1 зад. Свържете:

2 зад. Определете вида на операционната система - за компютри или мобилни устройства:

3 зад. Определете към коя група софтуер е всяка програма:

4 зад. Решете кръстословицата: