Използване на математически, логически и статистически функции в ЕТ - упражнение

Използване на математически, логически и статистически функции в ЕТ - упражнение

1 зад.
Да се валидира дадената електронна таблица по следния начин:
- Да се създаде в колоната Група списък на групите - Плодове, Зеленчуци, Ядки, Сокове
- Да се създаде в колоната Мерни единици списък на мерните единици - кг, л, бр
- Да се създаде в колоната Промоция на месеца сисък с възможностите - да, не
Крайната цена се формулира от продаденото количество и единичната цена, при следните условия:
- Ако са продадени наведнъж повече от 5 килограма, литра или броя от дадена стока, в крайната цена се калкулира 7% отстъпка
- Ако стоката е в промоция за месеца, в крайната цена се калкулира отстъпка от 15%
- Ако стоката е в промоция за деня в съответната клетка е записан процентът на отстъпка
- Не може едновременно да се ползват отстъпките за деня и за месеца. Ако стоката е в промоция и за месеца, и за деня, се ползва по-голямата отстъпка

Изтегли таблицата