Домашна работа 3 към тема 2 - 8 клас

Домашна работа 3 към тема 2 - 8 клас

Дом. раб. Споделете създадения в предходната домашна работа формуляр (анкета или тест) с поне 5 съученици и обобщете резултатите в документ или презентация, която качете в споделената с учителя Ви папка.