Домашна работа 2 към тема 1 - 8 клас

Домашна работа 2 към тема 1 - 8 клас

Дом. раб.
1. Създайте профил в Google и влезте в него. (Ако вече имате създаден, може да го използвате).
2. Създайте кратка презентация (5-6 слайда, не по-голяма от 10 МВ) за социална мрежа по избор - история на създаване, лого, възможности и т.н. Наименувайте презентацията с името и класа си (напр. Ivan_Ivanov_8a)
3. Качете презентацията чрез формуляра. Не забравяйте, че трябва да сте в профила си, за да можете да изпратите файла