Съвременни мобилни устройства - проекти

Съвременни мобилни устройства - проекти

Зад. Разделете се на 3 екипа. Определете своя ръководител (лидер) на екипа. Работете по един от следните проекти:

1 проект:
Да се направи проучване на тема: „Най-разпространени операционни системи за мобилни устройства“, което включва:
- Създаване на подходяща анкета с Google Forms, с която да се съберат данни за операционните системи на своите мобилни устройства, които се използват
- Разпращане на анкетата за попълване до учениците от класа и училището, родители, познати и др.
- Извършване на необходими изчисления в електронната таблица с резултатите
- Създаване на презентация за представяне на резултатите за най-използваната операционна система за мобилни устройства според възраст, пол и др. и анализирането им (предимства, недостатъци, защо потребителите използват дадена операционна система и т.н.)
-----------------------------
2 проект:
Да се направи проучване на тема: „Най-използвани дигитални устройства в дома“, което включва:
- Създаване на подходяща анкета с Google Forms, с която да се съберат данни за използваните дигитални устройства (калкулатор, компютър, лаптоп, ноутбук, таблет, смарт телефон, и др.)
- Разпращане на анкетата за попълване до учениците от класа и училището, родители, познати и др.
- Извършване на необходими изчисления в електронната таблица с резултатите
- Създаване на презентация за представяне на резултатите за най-използваните дигитални устройства според възраст, професионална област и др. и анализирането им (предимства, недостатъци, защо потребителите използват дадено устройство и т.н.)
-----------------------------
3 проект:
Да се направи проучване на тема: „Най-използвани приложения за мобилни устройства“, което включва:
- Създаване на подходяща анкета с Google Forms, с която да се съберат данни за използваните приложения за мобилни устройства
- Разпращане на анкетата за попълване до учениците от класа и училището, родители, познати и др.
- Извършване на необходими изчисления в електронната таблица с резултатите
- Създаване на презентация за представяне на резултатите за най-използваните приложения за мобилни устройства според възраст, пол, професионална област и др. и анализирането им
-----------------------------