Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение - упражнение

Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение - упражнение

Зад. 1. В споделения от учителя документ запишете името си и електронната си поща към google срещу номера си в клас.
Зад. 2. Създайте в облачната среда Google Disk папка с името си и я споделете с учителя си, като му предоставите възможност да редактира.
Урок за създаване на формуляр с Google Forms
Зад. 3. Създайте с Google Foms тест по информатика, като използвате ресурсите:
Картинка 1: ; Картинка 2: ;
Картинка 3: ; Картинка 4:
Тест по информатика
Формуляр - краен резултат

--------------------

Дом. раб. Създайте тест или анкета чрез Google forms и споделете линк с учителя си. Изисквания към формуляра:
- Най-малко 8 въпроса;
- Използване на секции;
- Наличие на задължителни и незадължителни въпроси;
- Поне един въпрос да е онагледен с картинка;
- Въпросите да са от поне 4 различни вида.