Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение - упражнение

Среди и средства за споделяне на съвместна работа и обучение - упражнение

Зад. 1. Направете си профил в Google и влезте в него.
Попълнете формуляра >>>
Зад. 2. В облачната среда Google Disk извършете следните действия:
а) Създайте папка с името си и я споделете с учителя си, като му предоставите възможност да редактира (на e-mail: ianka.ianeva@gmail.com);
б) Преименувайте папката с име, съставено от класа, номера и името Ви;
в) Създайте Гугъл документ с трите Ви имена в споделената папка;
г) Попълнете името и имейла си в споделената от учителя електронна таблица
Урок за създаване на формуляр с Google Forms
Зад. 3. Създайте с Google Forms тест по ИТ, като използвате ресурсите:
Картинка 1: ; Картинка 2: ;
Картинка 3: ; Картинка 4:
Тест по ИТ
Формуляр - краен резултат

Домашна работа - формуляр в Гугъл