История на компютъра - упражнение

История на компютъра - упражнение

Задача 1.