Вложени формуляри в Microsoft Office Access

Вложени формуляри в Microsoft Office Access

Posted by dbalinov on Съб., 03/02/2013 - 16:53

Вложените формуляри са удобни формуляри, с помощта на които много по-интуитивно може да се въвежда информация в БД.

Разполагаме с БД със следната структура:

Можете да изтеглите файла от тук. ↓

Съдържат се 2 таблици – Students, в която се съхраняват данни за ученици и таблица Marks, в която се съхраняват оценките на всеки от учениците.

В БД са въведени и примерни данни.

Да се създадат вложени формуляри, с помощта на които лесно да се въвеждат данни в БД.

За да влагаме формуляри един в друг е необходимо да първо да създадем единия, който да вложим в другия. Възможно е влагане на формуляри на няколко нива. Започваме със създаването на първият формуляр – избираме From Design от меню Create.

В Property Sheet-а избираме таб Data и задаваме Record Source → Marks.

От таб Fromat избираме Default View → Datasheet.

След това натискаме бутона Add Existing fields, който се намира до бутона Property Sheet. И придърпваме полето Mark във формата.

Запазваме формата под име Marks.

Следва създаването на втората форма, която отново създаваме от меню Create, като избираме Form Design. В нея от Property Sheet-а избираме таб Data и на свойството Record Source задаваме Students.

От Add Existing Fields добавяме Firstname и Lastname. Провлачваме с мишката форма Marks и я поставяме върху текущата форма.

Важно е да проверим дали дъщерната форма е свързана правилно към родителската. За целта – избираме нея и в Property Sheet виждаме нейните свойства. В таб Data трябва да са зададени следните стойности:

Link Master Fields → ID

Link Child Fields → StudentID.

Запазваме формата. И при отварянето в нея можем да въвеждаме оценки за конкретен ученик.

В долната част имаме 2 ленти за навигация. Едната от тях осъществява навигацията между записите в дъщерната форма, а другата е за навигацията на родителската форма.