Критерии за оценяване на проект "Създаване на уеб сайт" - 8 клас

Критерии за оценяване на проект "Създаване на уеб сайт" - 8 клас

Основни показатели при оценяване и максимален брой точки по тях:
1. Съдържа минимум 5 страници - 5 т
2. Използване на картинки - 5 т
3. Използване на текст - 5 т
4. Използване на форматиране на текст и параграфи, различно от форматирането по подразбиране - 5 т
5. Равномерно разпределени картинки и текст - 5 т
6. Оформен стил за заглавия на страниците - 5 т
7. Липса на празни и неусвоени части в страниците - 5 т
8. Сайтът да съдържа данни за контакт - 3 т
9. Ефекти или обработване на снимките/картинките, обработване на менютата - 5 т
10. Добре подбран фон на страниците - 5 т
11. Четимост на текста – контраст, размер… - 8 т
12. Разнообразно използване на различни структурни елементи на страницата и различно форматиране на тези елементи /параграф, параграф със заглавие, колонен текст, хипервръзки, параграф с картинка, галерия, слайдшоу и т. н./ - 10 т
13. Съдържанието на текста да е смислено, тематично ориентирано и правилно записано - 10 т
14. Поставене на източници на снимковата и текстовата информация за сайта на подходящо място - 5 т
15. Публикуване на уеб сайта - 2 т
16. Ефективна работа през часовете по прооекта и работа в екип - 7 т
ОБЩО: 90 т.

17. За самостоятелно разработени елементи на страницата като лого, клип и др. – допълнителен бонус - 10 т

ОЦЕНКА:
Начин на оценяване:
>= 79 т – Отличен 6;
64-78 т – Много добър 5;
50-63 т – Добър 4;
36-49 т – Среден 3;
<= 35 т – Слаб 2