ПРОЕКТ - 12 клас - /Мултимедия/

ПРОЕКТ - 12 клас - /Мултимедия/

ПРОЕКТ „МОЯТ КЛАС” - 2016/2017 уч. год.

Да се проектира и запише DVD диск с видео на тема „Моят клас” /с използване на снимки видеоклипове, музика и др./

Отговорник за проекта в класа: Стефка
Разпределение на задачите и срокове:

ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИЦИ СРОК
1. Сценарий Ниа, Йоана до 22. 12. 2016
2. Видеозаснемане и прехвърляне на видеото на компютър Стелан, Искрен до 31. 01. 2017
3. Събиране на снимки с ученици от класа в периода 9-12 кл. с добавено кратко заглавие Ебру, Стефани до 31. 01. 2017
4. Фотозаснемане на моменти от живота на класа и прехвърляне на компютър Вивиан, Арзу, Стефан до 31. 01. 2017
5. Подбор на събраните видео и фото материали, сканиране на снимки /ако е необходимо/ Кристияна, Мелина до 07. 02. 2017
6. Набавяне на музика за озвучаване на части от видеото Ниа, Славена до 07. 02. 2017
7. Видеоредактиране и записване на диск Елена, Ниа, Илиян до 07. 03. 2017
8. Събиране на пари за дискове, кутийки и закупуването им Стефани, Есмералда до 07. 03. 2017
9. Копиране на дисковете Стоян, Тихомир, Ебру, Димитър до 14. 03. 2017
10. Дизайн на обложките Ниа, Йоана, Есмералда до 07. 03. 2017
11. Отпечатване и изрязване на обложките, окомплектоване на дисковете и раздаване Радина, Вивиан, Нели, Николета, Илиян до 21. 03. 2017

Екипната работа е най-отговорната!
Не забравяйте, че от качествената и изпълнена в срок работа на всеки зависи работата на останалите членове на екипа, както и добрият краен резултат!