Локални мрежи и Интернет - теория - 5/5

Локални мрежи и Интернет - теория - 5/5

5. КОМУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ

1. Електронна поща.
В основата на услугата “електронна поща” стои технология, наричана “запомни и препрати”. За да може двама потребители да комуникират помежду си чрез електронна поща е необходимо: 1)всеки от тях да е регистриран като потребител на електронна поща в компютър, свързан постоянно в мрежата, и да има пощенски адрес; 2)в компютрите на всеки от тях да работи програма, поддържаща протокола SMTP. Всяка такава програма се нарича mail-server. 3)във всеки от компютрите на двамата потребители да работи програма mail-client, която поддържа стандартни протоколи за входяща и изходяща кореспонденция.
Да разгледаме web-базирана електронна поща, например в www.abv.bg.
За да се открие пощенска кутия се попълва по компютърен път празна бланка с данни – име, адрес, възраст, пол, социално положение и др. Задължителните полета са отбелязани със звездичка. Определя се потребителското име, което влиза в първата част на адреса и парола, която се въвежда два пъти. При всяко отваряне на пощенската кутия се пише потребителското име и паролата.
Основните бутони са следните:
1) Кутия (In Box) – в нея е списъкът с получените писма. Всяко от тях се отваря чрез щракване с левия бутон на мишката. Дава се информация дали писмата е прочетено, от кого е, кога е изпратено, какъв е размерът му и др.
2) Изпращане (Compose) – отваря се диалогов прозорец за съставяне на писма. Има различни полета:
До (To) – адрес на получателя
Копие до (Cc) – адреси, до които ще достигне същото писмо
Относно (Subject) – тема на писмото
Файлове (Attach) – за прикачване на файлове към писмото
3) Адреси (Addrеss Book) – личен справочник с адреси
4) Папки (Folders) – папки с получени (In Box), изпратени (Sent или OutBox), изтрити (Trash или Delete), неизпратени писма (Drafts)
5) История – информация за всяко влизане в пощенската кутия
2. Електронни разговори (чат)
Електронните разговори са възможни благодарение на услугата Internet Relay Chat. За извършването им се използват различни програми (mIRC, ICQ, Trillian и др.).
След стартиране на програмата mIRC се правят някои настройки: трябва да се избере псевдоним (nickname), с което ще се включите в чата. Избира се и резервен nickname в случай, че първият избран псевдоним вече е зает. Той може да бъде променен с командата Change Nickname. След това се избира IRC-сървър. Има десетки сървъри, които образуват голяма мрежа. Сред по-известните мрежи са: Ednet, Undernet, Dalnet и др. Най-добре е да се свържете със сървъра, който е географски най-близо до вас. Някои от най-известните български сървъри са: irc.digsys.bg (Варна), irc.mtel.net (София), irc.online.bg (София), irc.evrocom.net (Пловдив) и др. После се избира канал. Каналите са организирани около дадена тема, зададена в името на канала, което започва с # (например #Bulgaria, #Varna, #Levski и др.). Каналите се водят от оператори (или ops). Пред техните псевдоними стои знака @. Те определят кой може да влиза в канала, кой ще бъде изхвърлен, дали дадена стая ще е достъпна за всички или не. След избиране на канала вдясно се виждат псевдонимите на всички посетители, а вляво е “общият салон”, където тече разговор между всички. Ако искате да “говорите” с някого насаме се щраква два пъти върху неговия nick в дясно и се отваря прозорец за личен разговор. При отговор съответният псевдоним се оцветява в червен цвят.
Изборът на сървър, канал, nickname може освен чрез менюта и бутони да стане и чрез команди, които се изписват в командния ред. Най-важни команди са:
/server име на сървър – за избор на сървър
/list – извежда списък с имената на каналите
/join #име на канал (или /chanel име на канал) – присъединяване към избран канал
/nick псевдоним – за смяна на псевдонима
/whois – когато търсите някой, чийто псевдоним знаете.
В езика на мрежата се използват някои специфични съкращения и емотикони (символи за изразяване на мимики и жестове). Например:

Аsl
Рls
10x
4
6
:-)
:-D
:*
:-о
;-)
:-(
:’-(
:-р
{ }
– години, пол, местонахождение
– моля
– благодаря
– буквата “ч”
– буквата “ш”
– усмивка
– смях
– целувка
– шок
– намигване
– мръщене
– плач
– изплезване
– прегръдка

и др.
<< Предходна