CorelDraw - упражнения

CorelDraw - упражнения

Упражнение 1

Направете логото на Windos Vista по следния видеоурок:
Лого

Упражнение 2

Направете с CorelDraw визитка за магазин за цветя. Използвайте картинката, за да получите дадената визитка
Картинка
Визитка

Упражнение 3

Направете с CorelDraw следната картина

Упражнение 4

Направете с CorelDraw следната картина

1 част
2 част

Упражнение 5

Направете с CorelDraw следната реклама на вафли

1 част
2 част