Локални мрежи и Интернет - теория - 4/5

Локални мрежи и Интернет - теория - 4/5

4. ФАЙЛОВ ТРАНСФЕР

Файловият трансфер представлява пренасяне на файлове между локалния компютър на потребителя и друг компютър в мрежата. Преносът на файлове става чрез протокола FTP и изисква компютър, свързан в мрежа с инсталирана програма, която е FTP-клиент и име или адрес на отдалечен компютър, готов да изпълнява програма, която е FTP-сървър.
Най-важните термини, свързани с прехвърлянето на файлове са:
- Download (запиши от) – използва се при прехвърляне на файл от друго място на своя компютър.
- Upload (запиши върху) – за записване на файл от свой компютър на друго място.
- Host (домакин) – компютърът, който изпълнява ролята на сървър.
Файловете се прехвърлят в два формата – ASCII (подходящ за файлове в HTML-формат) и Binary (двоичен – за прехвърляне на текстове, подготвени с текстообработващ софтуер, изображения, аудио и видеофайлове.
Софтуерът, който е обект на трансфер може да бъде от различен тип:
- Фриуеър (Freeware) – софтуер за свободно ползване, без да е необходимо заплащане. Но при едно условие – да не се използва за търговски цели.
- Шеъруеър (Shareware) – софтуер, който може временно да се използва безплатно. Идеята е, че крайният потребител едва ли би купил продукт, за който не знае нищо. Копирането е свободно, но от потребителя се очаква след изтичане на определен срок или да плати програмата и да продължи да я използва, или доброволно да се откаже от нея.
- Демонстрационни версии – някои автори на шеъруер предлагат непълни (демонстрационни) версии на своите продукти и такива, които след изтичане на срока се самоунищожават или предизвикват сериозни щети в компютъра на неизрядния потребител.
- Бета версии – такива програми се предлагат в Интернет, когато са в още незавършен вид и се предоставят за тестване от страна на потребителите. След получаване на информация за възникналите грешки, те могат да бъдат поправени.
- Open Source – програмите с такъв лиценз могат да бъдат не само ползвани безплатно, но и да бъде променян кода им, след което отново да бъдат разпространявани.

<< Предходна Следваща >>