Създаване на компютърна презентация - упражнение

Създаване на компютърна презентация - упражнение

Създайте компютърна презентация на тема "Българска кухня - шопска салата" като използвате дадените материали:
Клипче
История, факти