Локални мрежи и Интернет - теория - 3/5

Локални мрежи и Интернет - теория - 3/5

3) ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ

1. Работа с браузър.
Търсенето в Интернет се осъществява чрез www. В основата на www стоят две понятия – хипертекстови документи и HTML.
Хипертекстът се състои от множество документи, между които можем да се придвижваме с помощта на т. нар. хипервръзка (link).Връзките са специално форматиран текст, обикновено подчертан, а често и в друг цвят. При посочване маркерът на мишката се превръща в ръчичка. При избиране на хипервръзка се преминава към друг документ, в който също може да има хипервръзки. Веднъж използвана, хипервръзката променя цвета си.
HTML (Hyper Text Markup Language) е език за описване на хипервръзки и създаване на Web-страници.
Най-често използваните инструменти в лентата на браузъра Internet Explorer (при останалите браузъри инструментите са подобни) са:
- Back – връщане към предишната разгледана страница;
- Forward – придвижване към следващата разгледана страница (когато е имало придвижване поне между две Web-страници);
- Refresh – повторно зареждане на текущата страница;
- Home – връщане към указаната начална страница в Tools--> Internet Options--> General (“home” или start-up);
- Search – достъп до голям брой програми в Интернет;
- Favorites – отваря меню за избор на връзки към предпочитани страници, чиито URL-адреси предварително сме записали чрез Favorites--> Add to Favorites
- Print – отпечатване на текущата страница (цялата страница, а не само това, което се вижда на екрана);
- History – списък с последните посещавани адреси, групирани по дни и седмици;
- Mail – използване на електронна поща;
- Stop – прекратяване на зареждането на текущата страница;
- Edit – редактиране на вида на текущата страница.
2. Търсачки.
За търсене на информация се използват т. нар. машини за търсене или търсачки, които преглеждат съдържанието на милиони Web-страници.
Някои от най-популярните търсачки (български и чужди) са:

www.dir.bg
www.search.bg
www.bol.bg
www.info.bg
www.netinfo.bg
www.hit.bg
www.ida.bg
www.top.bg
www.gbg.bg
www.yahoo.com
www.altavista.com
www.google.com
www.goto.com
www.lykos.com
www.excite.com
www.infoseek.com
www.mckinley.com
www.looksmart.com

Съществуват и програми, които търсят информация като използват няколко от горните търсачки. Такава програма е например WebFerret. Програмата дава възможност и за филтриране на информацията.WebFerret обаче, трябва да бъде предварително инсталирана на компютъра. Но съществуват и друг тип търсачки (наречени метатърсачки), които подобно на WebFerret търсят информация чрез няколко търсачки. Такива са например:
www.metacrawler.com
www.search.com
www.ixquick.com
www.mamma.com
3. Начини за търсене в Интернет.
1) чрез директории (теми)
В страниците на почти всички търсачки са поставени много хипервръзки по различни теми. Повечето от тях отварят страници, в които има нови списъци на хипервръзките, разбиват темата на подтеми и т. н., докато потребителят попадне на исканата страница.
2) чрез ключови думи
Всяка търсачка има поле за търсене, в което маже да се въвежда дума или думи, които добре описват предмета на търсене. Търсачката преглежда определен кръг от сайтове и намира всички страници, в които се среща ключовата дума. Като резултат тя показва списък от хипервръзки към намерените страници, в които страниците имат кратки описания и потребителят може да се ориентира дали дадена страница го интересува или не. Ако го интересува чрез щракване върху хипервръзката може да разгледа съответната страница. Има обаче и начини при задаване на ключовите думи, така че търсенето да се направи по-бързо и по-точно. Това става чрез някои символи:
- символа (дизюнкция)
Като резултат търсачката ще изведе списък ат намерените страници, в които се среща поне една от въведените думи, разделени с интервал или “or”.
- символа “+” или “and” (конюнкция)
Извежда се списък от намерените страници, в които се срещат всички думи, между които има “+” или “and”.
- фраза, поставена в кавички
Търсачакат ще направи списък, само от страниците, които съдържат цялата фраза.
3) комбинирано търсене – търси се чрез директории и при попадане на подходяща тема се търси по ключова дума.

<< Предходна Следваща >>