Езици за програмиране. Езикът С++ - упражнение

Езици за програмиране. Езикът С++ - упражнение

Зад.1. Процесът на превеждане на компютърната програма от езика за програмиране на машинен език се нарича...
а) копиране;
б) превеждане;
в) транслиране;
г) инструктиране.

Зад. 2. Компютърът може да възприеме непосредствено...
а) машинен език;
б) асемблерен език;
в) език за програмиране от високо равнище;
г) английски език.

Зад. 3. Кои последователности от символи могат да бъдат идентификатори на езика С++?
а) 1234;
б) sbor5;
в) NAME;
г) bool;
д) 1smetka;
е) rezultat_1;
ж) _abc;
з) a b c.

Зад. 4. Вярно ли е, че:
• Интерпретаторът превежда текста на цялата програма до изпълнима програма;
• Системата за програмиране не може да съдържа текстов редактор;
• Служебни думи и идентификатори в език за програмиране е едно и също;
• Коментарите не се транслират;
• Синтактичните правила на един език за програмиране представляват граматиката му, а семантичните определят смисъла, който се влага в езиковите конструкции;
• Една програма на С++ може да съдържа няколко подпрограми;
• В изпълнимия файл не могат да се съдържат библиотеки.

Зад. 5. В средата за програмиране Dev-C++ въведете и стартирайте следната програма:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout << "HELLO, WORLD!\n";
cout << "This is my first program \n";
system("PAUSE");
return 0;
}