Домашни работи

Домашни работи

Дом. раб. 1.
Да се създаде следната ЕТ:

Изисквания:
- Записване на имената на валутите "лева", "долара" и "евро" с думи;
- Изчисляване на сумите в лева чрез формули;
- Дефиниране на имена на клетките с валутния курс на долара и на еврото и използване във формулите за сумата в лева;
- Данните в ЕТ са валидни, ако датата е от текущата седмица и въведените суми са над 1000 единици от дадената валута. При невалидни данни да излиза съобщение за грешка;
- Премахване на излишните рамки;
- Форматиране на ЕТ по подходящ начин.

==========

За упражнение:
11 kl
11 kl.