Добавяне на инсталатор към VB.NET приложение

Добавяне на инсталатор към VB.NET приложение

Posted by dbalinov on Нед., 07/26/2009 - 18:42

Visual Studio .NET упростява процеса на инсталиране на вашите приложения, като ви предлага лесен начин да добавите инсталатор към тях. В тази статия, ще добавим инсталатор към съществуващо приложение за да му позволим да се инсталира.

Добавяне на инсталатор към приложение

Следвайте тези стъпки за да добавите инсталатор към вашето приложение:

  1. Отворете проекта, към който ще добавяте инсталатор
  2. Отидете на File → Add Project → New Project за да отворите диалоговия прозорец Project.
  3. Изберете Setup And Deployment Projects, кликнете върху Setup Wizard, после следвайте стъпките в съветника, както е показано по-долу.
Фигура 1
Фигура 2

Изберете Primary Output from WindowsApplication1 в третата стъпка (вж. фигура 3).

Фигура 3

От тук може да добавите допълнителни файлове към проекта си, например БД на MS Access и др.

Фигура 4
Фигура 5

След като приглючите със съветника, ще видите информационната страница на инсталатора (вж. фигура 6).

Фигура 6

Построяване на целия проект

Потърсете Setup.exe-файла в Debug- или Release-папката (в зависимост от начина, по който сте компилирали проекта) и кликнете двукратно върху него. Ще видите стъпките за инсталиране на приложението ви.

Фигура 7
Фигура 8
Фигура 9
Фигура 10

Сега трябва да видите Setup2 в папката Program Files. В тази Suetup-папката трябва да видите изпълнимия файл на вашето приложение (вж. фигура 11).

Фигура 11

Отворете папката и кликнете двукратно върху приложението за да проверите дали всичко се е инсталирало правилно

Сега можете да се уверите, че приложението се появява в списъка с програми като отидете в Control Panel → Add Or Remove Programs (вж. фигура 12).

Фигура 12