Операционни системи (ОС) - упражнение

Операционни системи (ОС) - упражнение

Зад. 1. Вярно ли е, че:
• Операционната система може да управлява процесора, паметта, периферията;
• Операционната система отменя потребителя от рутинни действия;
• Операционната система не може да управлява програмите;
• Командите на ОС се задават чрез потребителски интерфейс;
• Файловата система управлява операциите с файлове;
• Песен не може да се запише във файл;
• Файлът може да е програма;
• Съдържанието на файла не може да е само числово;
• Картина може да се запише във файл;
• Файл и справочник е едно и също;
• Информация за всеки справочник се съдържа в друг справочник;
• Драйверът е устройство;
• Драйверът е програма;
• Всяка програма за Macintosh работи и за IBM;

Зад. 2. Стартирайте и разгледайте всяка от трите ОС, достъпни в училищния компютърен кабинет: MS-DOS, Windows XP, Linux.