Апаратна част (хардуер) на компютър

Апаратна част (хардуер) на компютър

Зад. 1. Конфигурацията на компютъра се определя от...
а) периферните устройства;
б) процесорът и оперативната памет;
в) процесорът и периферията;
г) процесорът, оперативната памет и периферията.

Зад. 2. Софтуер се нарича...
а) процесорът и оперативната памет;
б) програмите;
в) твърдият диск;
г) процесорът с програмите, които управляват работата му.

Зад. 3. Кое е вярно едновременно за RAM и ROM?
а) Памет, върху която се записват програми и данни;
б) Памет, съдържаща фабрично записани данни;
в) Енергозависима памет;
г) Енергонезависима памет.

Зад. 4. Програмите и данните, които се въвеждат от входните устройства...
а) се записват временно в паметта от тип RAM;
б) се записват в паметта от тип ROM;
в) се записват в процесора;
г) се записват постоянно в паметта от тип RAM.

Зад. 5. Запишете най-малко по три периферни устройства от всеки вид, които виждате в училищния компютърен кабинет:

Вид Периферно устройство
Входно периферно устройство
Изходно периферно устройство
Запомнящо периферно устройство
Комуникационно периферно устройство

Зад. 6. Вярно ли е, че:
• Хардуерът може да работи без софтуер;
• При изключване на компютъра съдържанието на твърдия диск се изтрива;
• ROM-паметта съдържа програмите и данните, които са въведени от входните устройства за обработка;
• При изключване на компютъра съдържанието на RAM-паметта се загубва;
• Шината в компютъра представлява кабел;
• Управляващото устройство на централния процесор извършва аритметични операции;
• Оперативната памет се състои от елементи, които се наричат битове;
• Не всички клетки от оперативната памет имат адреси.