С Ъ С Т Е З А Н И Е

2009/2010 - V КРЪГ

Пето издание на задочното състезание по информатика и ИТ


1. Какво трябва да напишем в полето за търсене на изображения в google, за да се изведат всички снимки от даден сайт?
2. Коя операционна система позволява преди избиране на точка за възстановяване преглед на промените след връщането към тази точка? Windows NT
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Vista
Windows 7
3. Кое е излишното?
4. Какво е KompoZer? E-mail клиент
Аудиоредактор
Мултимедиен плейър с поддръжка на файлове във формат flv
Софтуер за уеб дизайн
Виртуално пиано
5. ABW е формат на... Архиватор
Текстов документ
Системен файл
Видео файл
Библиотечен файл
6. Кое твърдение за т. нар. кейлогър не е вярно? Запомня всеки натиснат клавиш от клавиатурата
Записва данни в лог-файл, който може да бъде изпратен по e-mail
Може да събере данни за изпратените и получени e-mail съобщения
Предизвиква отварянето на прозорци с рекламно съдържание
Кейлогърите са spyware
7. Пол Бъчхайт ... е един от основателите на IBM
създава Gmail
разработва Facebook
е изпълнителен директор на Microsoft
конструира първия лаптоп
8. Как се нарича технологията, която повишава бързодействието на компютъра чрез осигуряване на минимално време за изпълнение на често използвани процесорни команди за сметка на повишено време за изпълнение на относително редките команди
9. Да се състави програма на език за програмиране по избор, която да намира колко пъти във въведено изречение, завършващо с точка се среща думата sin и да се замени с cos.
10. Какво е RISC?


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:
   
Крайният срок за участие е 17 февруари 2010 година