С Ъ С Т Е З А Н И Е

2008/2009 - V КРЪГ

Четвърто издание на задочното състезание по компютърни науки

1. Какво ще напишете в документ на Word , за да създадете таблица с 5 колони само с помощта на клавиатурата?
2. Кое от изброените не спада към поддръжка на операционната система? Инсталиране на по-нова версия на драйвер, ако съответния хардуер не работи правилно
Обновяване на базовата входно/изходна система (BIOS) с най-новата версия за дадения модел компютър
Създаване на виртуална памет с цел подобряване работата на компютъра
Дефрагментиране на твърдия диск за освобождаване на пространство
Нито едно от изброените
3. На колко мегабита са равни 5 GB ?
4. Първите дискети са с големина... 10,5 инча
8 инча
7,1 инча
5,25 инча
3,5 инча
5. Thunderbird освен име на пощенски клиент, означава и... Linux дистрибуция
програма за запис на дискове
фирма за производство на памети
серия процесори
не означава нищо друго
6. Кое от изброените не може да се означи с термина сегмент? Всяка инфекция в мрежата, предизвикана от мрежов червей
Област от паметта, поддържаща линейна адресация
Участък от компютърна мрежа, ограничен от терминатори
Съвкупност от пистите, намиращи се под четящите глави в дисков пакет
Всяко от гореизброените може да се означи с термина 'сегмент'
7. Prolog е език за... структурно програмиране
обектно базирано програмиране
обектно ориентирано програмиране
императивно програмиране
логическо програмиране
8. Коя структура от данни се реализира чрез принципа LIFO - "Последен влязъл, пръв излязъл"?
9. Какво е RTP?
10. Какво представлява кеш паметта на твърдия диск?


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:
   
Крайният срок за участие е 9 февруари 2009 година