С Ъ С Т Е З А Н И Е

2008/2009 - ІV КРЪГ

Четвърто издание на задочното състезание по компютърни науки

1. Дадени са твърденията:
A = Структури от данни се изучават по ИТ
B = Плотерът е изходно периферно устройство
C = СУБД представлява съвкупност от разнотипни данни
Каква е стойността на логическия израз:
2. Терминалът е... периферно устройство
компютър
плазмен дисплей
сървър
мрежова карта
3. Кое от изброените не е било име на български компютър?
4. GIS е...? команда за бърз формат на дял под Линукс
термин, свързан с картографията
файлов формат
графична програма
производител на монитори
5. Клавишната комбинация Ctrl + Shift + # в Excel се използва за... търсене и заместване на текст
извикване на прозореца за въвеждане на функции
избиране на област от клетки
форматиране на данни като дата
автоматично увеличаване на размера на диаграма
6. Как се наричат конекторите, които предпазват от отразяване на сигнала в края на мрежовия кабел? Репитери
Мостове
Комутатори
Терминатори
Нито едно от изброените
7. Коя от изброените програми не е предназначена за запис на дискове? Amok
Ashampoo
CrystalDiskMark
Okoker
ONES
8. Коя от изброените софтуерни фирми не произвежда компютърни игри?
9. Какво е SEO?
10. Какво представлява "метод на мехурчето" в програмирането?


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:
   
Крайният срок за участие е 24 януари 2009 година