С Ъ С Т Е З А Н И Е

2009/2010 - III КРЪГ

Пето издание на задочното състезание по информатика и ИТ


1. С кой протокол се осъществява отдалечен достъп до устройство в Интернет и през коя година е въведен?
2. Кое от изброените твърдения за компютри Macintosh не е вярно? Tiger и Leopard са варианти на операционната система Mac OS
Photoshop, inDesign и Dreamweaver имат версии за Mac
Mac OS е операционна система, базирана на UNIX
На Mac не може да се използва Windows
Използването им продължава до средата на 60-те години на 20 век
3. Кой от изброените компютърни специалисти получава почетна диплома от Харвард за особени заслуги, въпреки че го напуска след едногодишно обучение?
4. Кое от изброените не е FTP клиент? WinSCP
KBear
Fugu
RarGet
SecureFX
5. Какво е QWERTYUI? Разновидност на клавиатурната подредба QWERTY
Една от фирмите производителки на клавиатури
Съдържание на първото електронно писмо
Компилатор на С
Програма за обучение по десетопръстна система за машинопис
6. Кое не е вярно за MS Excel? Сивият цвят на очертанията на клетките по подразбиране може да се промени
В таблица на Excel може да се направи отметка (Bookmark) по същия начин, както в Word
Може да се постави фон от картинка в работен лист на Excel
С помощта на Excel могат да се създават бази от данни
Може да се премахне форматирането на избрани клетки без да се изтрива съдържанието им
7. В кой от езиците за програмиране е недопустима конструкцията: <име_на_променлива>++? Java
Perl
Pascal
C
PHP
8. В кой файлов формат Windows съхранява криптиран списък на използваните пароли?
9. Как работи флаш паметта?
10. Какво представлява т. н. двоично търсене?


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:
   
Крайният срок за участие е 3 януари 2010 година