С Ъ С Т Е З А Н И Е

2008/2009 - ІІІ КРЪГ

Четвърто издание на задочното състезание по компютърни науки

1. Програмите Zone Alarm и BullGuard са ...
2. Местоположението върху твърдия диск се определя чрез... Цилиндър, глава, сектор
Повърхност, глава, сектор
Повърхност, писта, сектор
Писта, глава, сектор
Цилиндър, писта, сектор
3. Чрез кой протокол се праща писмо от пощенски клиент до сървър?
4. Кой файл има формат STL? Графичен
Архивиран
Драйвер
Звуков
STL не е формат на файл
5. Как се нарича потокът, който предава към потребителите в мрежа една и съща медийна програма? ISDN
Fullscreen
ADSL
Broadcast
Bridge
6. Кое е общото между PK3 и SQX? Серия чипсети
Ядра на ОС
Архивни формати
Софтуер за Linux
Езици за създаване на бази от данни
7. Кой е авторът на лиценза GPL? Стивън Джобс
Линус Торвалд
Ричард Столман
Тим Халворсен
Авторът не е само един човек
8. През коя година е създадена плазмената технология?
9. Какво знаете за услугата Telnet?
10. Коя антивирусна програма предпочитате и защо?


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:
   
Крайният срок за участие е 7 януари 2009 година