С Ъ С Т Е З А Н И Е

Четвърто издание на задочното състезание по компютърни науки

ІІ КРЪГ:


1. Кой цвят се записва с шестнайсетичния код 2E8B57?

2. Коя от следните шини не можете да използвате за ТВ тунер? PCI Express
USB
AGP
PCI
Всички изброени могат да се използват

3. Как се нарича програмата на Google, която обхожда съдържание по предварително записани в база от данни хипервръзки в даден сайт?

4. Кой набор от инструменти в Word дава възможност за работа с Бази от данни? Frames
Web
Task Pane
Mail Marge
В Word не може да се работи с бази от данни

5. Кой е изобретателят на клавиатурната подредба QWERTY? Дъглас Енгълбърт
Джери Янг
Кристофър Шуолс
Стив Кирш
Никлаус Вирт

6. Какво е K3b? Серия чипсети
Стара компютърна игра за Правец-8
Графична среда на Linux
Софтуер за запис на дискове под Linux
Аудиокодек

7. Какво измерва единицата bpp? Дълбочина на цвета
Скорост на интернет връзка
Яркост на точката при TFT дисплеи
Сила на звука
Скорост на смяна на видеокадри

8. Четири от думите в списъка са свързани с компютърната символика, а една - не. Коя е тя?

9. Какво знаете за т. нар. сублимационен принтер?

10. Как бихте постъпили, ако трябва да използвате менюто на BIOS Setup, но сте забравили паролата (можете да посочите повече от един начин за действие)?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:

    
Крайният срок за участие е 12 декември 2008 година