С Ъ С Т Е З А Н И Е

2009/2010 - I КРЪГ

Пето издание на задочното състезание по информатика и ИТ


Състезанието се състои от пет кръга, като във всеки ще бъдат предлагани на вашето внимание въпроси.
Отговорите ви ще бъдат оценявани след всеки кръг, а през м. февруари ще бъде обявен крайният победител.
Някои от въпросите изискват размисъл, за да отговорите на други ще трябва да потърсите информация от различни източници.


1. Колко различни естествени числа могат да се запишат с използване на 2 байта?
2. При кой от изброените файлове формати има компресия със загуба на информация? PNG
AVI
JPEG
SFARK
ZIP
3. Коя е технологията, позволяваща на дънната платка да работи с повече от една видеокарта?
4. Кое от изброените не е знак на никоя Линукс дистрибуция? Пингвинът Тукс
Кравата Лари
Хамелеонът Гийко
Вълкът Кнупи
Рибата клоун
5. Коя от изброените възможности се поддържа от Open Office и не се поддържа от MS Office? Преименуване на работен лист в електронна таблица
Конвертиране в PDF формат
Настройване на стилове за бележки под линия
Използване на различни изгледи на страниците при текстообработка
Всяка от изброените възможности се поддържа и от двата офис пакета
6. Кое от изброените не се нарича с термина "кадър"? Пакетирана информация, предавана при Ethernet мрежите
Всеки от блоковете, на които е разделено физическото адресно пространство
Всеки екран на презентация
Елемент на серия от графични изображения, показващи се в определена последователност
Всяко от гореизброените може да се означи с термина 'кадър'
7. През септември се навършиха 40 г от едно важно събитие в областта на информатиката и ИТ. Кое е то? Свързани са за първи път два компютъра в мрежа
Пуснат е първият микропроцесор - Intel 4004
Конструиран е първият български персонален компютър
Създадена е първата операционна система
Появява се първият компилируем език за програмиране - Fortran
8. Кое е излишното?
9. Какво е WAP?
10. Какво представлява т. нар. виртуална памет?


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:
   
Крайният срок за участие е 9 ноември 2009 година