С Ъ С Т Е З А Н И Е

Четвърто издание на задочното състезание по компютърни науки
Включете се!


Състезанието се състои от пет кръга, като във всеки ще бъдат предлагани на вашето внимание въпроси.
Отговорите ви ще бъдат оценявани след всеки кръг, а през м. април ще бъде обявен крайният победител.
Някои от въпросите изискват размисъл, за да отговорите на други ще трябва да потърсите информация от различни източници.

І КРЪГ:


1. На кое десетично число е равна сумата 1010011(2) + 11101(2)?

2. Кое от изброените приложения не е IM клиент? Sm@per
The Bat!
Gizmo
ooVoo
Pidgin

3. През коя година е разработен стандартът USB?

4. Американката Грейс Хопър има заслуга за ... ...създаване на първите перфокарти
...създаване на първия компилатор
...създаване на първия компютърен вирус
...изобретяване на компютърната мишка
...разрастване на компанията IBM

5. Девета симфония на Бетовен е повлияла за ... ...първия двуканален запис
...за стандартизиране на настройките 44100 семпли в секунда с 65536 нива на семплиране
...за създаване на първата компютърна програма за запис на звук
...създаване на формата MP3
...определяне капацитета на първите компакт дискове

6. Какво е ppm? Формат на презентационен файл
Абревиатура на организация за стандарти на тестове за зловреден код
Мрежов протокол
Единица за брой обороти в минута на твърд диск
Единица за измерване на брой принтирани страници в минута

7. За какво се използва програмата MS InfoPath? Файлов мениджър
За извличане на информация за хардуерната конфигурация
За създаване на картички, календари, диплянки
За създаване и използване на формуляри
За създаване на история за посетените уеб страници

8. Чрез кой протокол се извършва криптирано предаване на данни при отдалечен достъп?

9. Какво знаете за Bluetooth технологията?

10. Какво е изобразено на снимката?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛЯ:

Трите имена:
Клас:
E-mail:

    
Крайният срок за участие е 14 ноември 2008 година